Veel gestelde vragen

Wat zijn de voordelen van nalaten aan een goed doel?

Door een goed doel of meerdere goede doelen op te nemen in uw testament kunt u uw idealen laten voortleven. Met uw toegift geeft u niet alleen aan uw dierbaren, maar ook aan datgene waar u zich tijdens uw leven sterk voor maakt. Zo kunt u een goed doel dat bij u past in de toekomst (blijven) steunen. Daarnaast betaalt een goed doel geen erfbelasting, mits deze in bezit is van een ANBI-status.

Wat is een toegift?

Met een toegift komt u nog één keer op voor de maatschappelijke doelen die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld door na te laten aan het maatschappelijke doel waar u zich al jaren sterk voor maakt of een goed doel waar u veel affiniteit mee heeft. Dankzij een toegift kunnen uw idealen voortleven, ook als u er zelf niet meer bent. In Nederland kunt u in de vorm van een legaat en/of erfstelling nalaten. Daarvoor dient u een testament op te laten maken bij een notaris.

 

Waarom is het zinvol om een eventuele toegift te bespreken?

Om begrip te creëren voor uw keuze en mogelijke teleurstellingen te voorkomen. Uit onderzoek blijkt overigens dat veel mensen (65%) het positief vinden als een deel van de nalatenschap naar een goed doel van uw keuze gaat. Een gesprek met uw dierbaren over dit onderwerp kan u sterken in uw beslissing een toegift te geven aan het doel van uw keuze.

Hoe maak ik mijn ideeën en motieven bespreekbaar?

Praktische tips

  • Bij een kopje koffie, met wat folders en brieven naast u op tafel. Laat uw dierbare meedenken: wat zou je ervan vinden als ik (ook) een goed doel opneem in mijn testament?
  • Geld inzamelen op een jubileum of verjaardag voor het goede doel van uw keuze maakt het ook makkelijker erover te praten. Dit hoeft niet tijdens het feest, maar kan ook op een ander moment, bij een kopje koffie of thee. Tip: leg een stapeltje folders naast de donatiebox.
  • Heeft u kinderen? Wees duidelijk: u wilt ze niet onterven, maar u wil misschien een legaat voor een goed doel opnemen in uw testament. Wat vinden ze daarvan?
  • Heeft u geen kinderen en wilt u naast een paar favoriete neven en nichten een goed doel opnemen? U kunt dit tijdens een bezoekje met ze bespreken. De neven en nichten die u in geen jaren heeft gezien en aan wie u weinig of niets wilt nalaten, bent u uiteraard geen verantwoording schuldig. Of misschien vindt u het prettig om het met hun vader of moeder te bespreken, om teleurstellingen te voorkomen.

Waarom kiezen mensen voor een toegift?

Veel Nederlanders staan open voor het idee om na te laten aan een maatschappelijk doel. De meeste mensen willen nalaten, omdat ze het werk van goede doelen ‘belangrijk vinden’ of het ‘een mooi idee vinden’ dat hun idealen voortleven als ze er zelf niet meer zijn. Een belangrijk voordeel ten opzichte van geven bij leven is dat de gever het geld of de goederen zelf niet meer nodig heeft. Daarnaast speelt een rationele overweging voor sommige mensen mee: zij willen nalaten om te voorkomen dat er over hun nalatenschap erfbelasting moet worden betalen.

Met uw toegift geeft u niet alleen aan uw dierbaren, maar ook aan het maatschappelijk doel waar u zich tijdens uw leven sterk voor maakt of waar u affiniteit mee heeft. Zo kunt u een goed doel dat bij u past in de toekomst (blijven) steunen. Daarnaast betaalt een goed doel geen erfbelasting, mits deze in bezit is van een ANBI-status. De volledige gift komt dus ten goede aan het maatschappelijke doel.

Waar wordt mijn toegift voor gebruikt?

Dat is afhankelijk van de organisatie en haar ambities. Wilt u een toegift doen aan een specifiek project of doelstelling? Bespreek uw wensen dan vooraf goed met het goede doel. Zo weet u zeker dat het goede doel uw maatschappelijke wensen ook kan inwilligen.

Waarom is een goed doel met een ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting?

Dit is mede te danken aan Johan Cruijff, die in 2005 de erfbelasting voor de Cruijff Foundation en andere goede doelen publiekelijk ter discussie stelde. In 2006 besloot de minister erfenissen en schenkingen aan goede doelen vrij te stellen van erf- en schenkbelasting. De gedachte hierachter is dat een vrijstelling schenken en nalaten aan goede doelen stimuleert. Uw gift uit uw nalatenschap komt dus geheel ten goede aan het doel van uw keuze.

Hoe weet ik of mijn goede doel is vrijgesteld van erfbelasting?

Op de site van de Belastingdienst kunt u opzoeken of het goede doel van uw keuze is geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Een ANBI hoeft geen erfbelasting te betalen over erfenissen.

Hoeveel goede doelen kan ik opnemen in mijn testament?

Hier is geen maximum aan verbonden. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat u goed nadenkt over uw motieven, uw maatschappelijke doelen en de manier waarop u een toegift wilt doen.

Kan ik ook een klein bedrag nalaten?

Ja, u beslist zelf welk bedrag u wilt nalaten aan een maatschappelijk doel. Goede doelen zijn blij met iedere toegift, groot en klein, omdat het bijdraagt aan maatschappelijke oplossingen.

Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?

Met een legaat regelt u dat een vaststaand bedrag (of percentage) of een bepaald goed (bijvoorbeeld een verzameling of een schilderij) naar een persoon of bijvoorbeeld een goed doel gaat. De persoon of het goede doel ontvangt het legaat, maar wordt verder buiten de afhandeling van de erfenis gehouden.

Een erfstelling is dat deel van de nalatenschap dat overblijft voor de erfgenamen na aftrek van alle kosten, schulden en legaten. Vaak worden erfstellingen in percentages geformuleerd.

Wat is een executeur?

Een executeur is iemand die de nalatenschap mag afwikkelen. De executeur moet in het testament als zodanig worden aangewezen.

Kan ik ook nalaten aan een specifieke bestemming binnen een goed doel?

Steeds meer goede doelen bieden de mogelijkheid om gericht en projectmatig te schenken. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een Fonds op Naam. Op deze manier bepaalt u zelf aan welk doel uw toegift ten goede komt. Het is belangrijk om uw wensen vooraf goed te bespreken. Zo weet u zeker dat het goede doel uw maatschappelijke wensen ook kan inwilligen

 

Kan een goed doel ook optreden als executeur?

Ja, deze mogelijkheid is er bij veel goede doelen. Wel zijn hier vaak voorwaarden aan verbonden. Als executeur is het goede doel van uw keuze verantwoordelijk voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Het is daarom belangrijk uw motieven en wensen vooraf goed te bespreken met het goede doel.

Hoeveel inkomsten ontvangen goede doelen op het totaal van inkomsten?

Dit verschilt per organisatie. Er zijn organisaties die niet of nauwelijks nalatenschappen ontvangen, andere ontvangen ze regelmatig. Gemiddeld komt zo’n 22% van het totaal aan inkomsten bij een goed doel uit nalatenschappen. Wilt u het exacte percentage weten, neem dan contact op met het desbetreffende goede doel.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een document dat door de notaris wordt opgemaakt als een volmacht. Hierin wordt een aantal zaken vastgelegd, voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u niet meer zelf kunt handelen. Zo houdt u zelf de regie in moeilijke omstandigheden.

Is een handgeschreven codicil ook voldoende om na te laten aan een goed doel?

Een codicil is een met de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk. Hierin kunt u bijvoorbeeld aangeven aan wie u uw persoonlijke spullen wilt geven als u er niet meer bent. Denk hierbij aan specifieke objecten zoals een sieraad of kledingstuk. Ook bevat een codicil vaak wensen en instructies voor een begrafenis of crematie. Een codicil vervangt nooit een testament. Indien u overweegt na te laten aan een goed doel, dient u dit op te nemen in een testament opgemaakt door een notaris.

Kan ik mijn testament wijzigen?

U kunt uw testament op elk gewenst moment bij de notaris laten wijzigen. Het voorgaande testament komt dan te vervallen.

Wie is de afzender van de campagne over toegiften?

De campagne is een initiatief van circa 90 samenwerkende, erkende goede doelen. Deze goede doelen hebben allemaal een CBF-Erkenning of zijn op weg om deze te verkrijgen.

Wat is het doel van de campagne?

Veel Nederlanders staan open voor het idee om na te laten aan een maatschappelijk doel. Dankzij deze ‘toegift’ leven hun idealen voort als ze er zelf niet meer zijn. Tegelijkertijd vinden mensen het soms moeilijk om hun wensen te bespreken met familie en vrienden. De campagne heeft als doel om Nederlanders bewust te maken van de mogelijkheden om een toegift te doen en hun wensen tot nalaten bespreekbaar te maken met familie en vrienden. We willen mensen inspireren te praten over hun maatschappelijke idealen.