Bekijk tips van de notaris

Lucienne van der Geld, directeur van het Netwerk Notarissen, geeft in korte video’s informatie over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op nalaten. Zo legt zij bijvoorbeeld uit wat een testament precies is, op welke belangrijke momenten een testament wordt opgemaakt en wat de voordelen zijn op fiscaal gebied.

play button play button

kijk video

Wat is een testament?

In een testament leg je vast wie je erfgenamen zijn en wie je erfenis moet afwikkelen. Maak je geen testament dat gelden de wettelijke regels. Een testament heeft niets te maken met de hoogste van bezittingen maar of je het goed geregeld wilt hebben voor je nabestaanden.

play button play button

kijk video

Waarom een testament?

Wil je je erfenis persoonlijk maken omdat je af wilt wijken van de wettelijke regels, dan moet je een testament op laten maken bij de notaris. Je wilt bijvoorbeeld geld aan een goede vriend nalaten of aan een goed doel. Dit kan je allemaal in een testament vastleggen.

play button play button

kijk video

Wat is een legaat?

Wil je een geldbedrag of een specifiek voorwerp nalaten aan een persoon dan kun je kiezen voor een legaat. Dit specifieke geldbedrag of voorwerp wordt in het testament opgenomen. Een legaat kan ook met bepaalde verplichting worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld de zorg voor een huisdier.

play button play button

kijk video

Het wijzigen van een testament

Op belangrijke momenten in het leven is het belangrijk om naar je testament te kijken. Advies is om dit sowieso eens in de vijf jaar te doen. Is hetgeen je hebt vastgelegd nog steeds jouw wens.

play button play button

kijk video

De rol van de notaris bij het opmaken van een testament

Een notaris helpt bij het helder krijgen van de wensen waarbij ook naar het fiscale aspect wordt gekeken. Een goede notaris schotelt ook meerdere scenario’s voor. Daarna wordt dit juridisch zo goed mogelijk vertaald en duidelijk vastgelegd.

play button play button

kijk video

Fiscale aspecten schenken & nalaten

Er is een verschil tussen schenken en nalaten. Schenken gebeurt bij leven en kan belastingvoordeel opleveren. Vooral de combinatie tussen schenken en nalaten levert vaak voordeel op. Goede doelen die erkend zijn door de belastingdienst betalen geen erfbelasting.

play button play button

kijk video

Het executeurschap

Een executeur is degene die erfenis verdeelt en dat scheelt de erfgenamen enorm veel werk. Ook zorgt de executeur voor veel praktische zaken na het overlijden van een persoon zoals het doen van betalingen, opzeggen van abonnementen etc.

play button play button

kijk video

Schenken bij leven

Soms wil je iemand een geldbedrag schenken, bijvoorbeeld voor een verbouwing van een huis. Je mag bepaalde bedragen zonder belasting schenken tot wel 100.000 euro. Dit heeft ook een voordeel voor erfgenamen omdat de erfenis verkleind wordt en hierdoor minder erfbelasting moet worden betaald.

play button play button

kijk video

Een levenstestament

Als je niet meer wilsbekwaam bent en er belangrijke beslissingen moeten worden genomen, kan iemand anders dit doen. Dit kun je vastleggen in een levenstestament. Het is een wegwijzer voor je naasten om te bepalen wat ze wel en niet mogen doen zolang je nog in leven bent.