Over toegift.nl

Iedereen maakt zich weleens sterk voor de goede zaak. Door voor een ander klaar te staan, iets te geven of te doneren. Maar wat als u er zelf niet meer bent? Als u nog één keer wilt opkomen voor wat u belangrijk vindt?

Op toegift.nl informeren we iedereen over de mogelijkheid om na te laten aan een goed doel. Zodat iedereen een weloverwogen keuze kan maken en de kans heeft om zijn of haar idealen voort te laten leven.

toegift.nl is een initiatief van samenwerkende erkende goede doelen.

play button

kijk video

 

Aansluiten bij toegift.nl

Wilt u zich als goed doel aansluiten bij deze gezamenlijke campagne? Dan kunt u een email sturen naar: meedoen@toegift.nl

De Goede Doelen die deelnemen aan deze campagne staan onder actief toezicht van het CBF en laten zich toetsen op strenge kwaliteitseisen. Doordat de zaken op orde zijn kunt u gerust geven aan deze Erkende Goede Doelen. De Erkenning is nu het enige officiële keurmerk van de goede doelen in Nederland.

CBF erkenning

 

Contact

Heeft u een vraag over toegift.nl dan kunt u een email sturen naar: marielle@toegift.nl

 

Eerst meer lezen over nalatenschap op Toegift.nl?

U vindt alle informatie die u helpt om een keuze te maken op onze website. Ook geven we u graag tips over het bespreekbaar maken van uw wensen, het is immers niet iets wat u dagelijks doet.