Over toegift.nl

Steeds meer mensen besluiten (een deel van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel. Omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na hun overlijden wordt doorgewerkt aan hetgeen dat ze tijdens hun leven belangrijk vinden.

Via toegift.nl willen we u informeren over de mogelijkheden die er zijn om een goed doel op te nemen in uw testament. Zo kunt u uw idealen laten voortleven.

Toegift.nl is een initiatief van bijna 90 goede doelen. Bekijk alle aangesloten goede doelen.

 

Aansluiten bij toegift.nl

Wilt u zich als goed doel aansluiten bij deze gezamenlijke campagne? Dan kunt u een email sturen naar: meedoen@toegift.nl 

De Goede Doelen die deelnemen aan deze campagne staan onder actief toezicht van het CBF en laten zich toetsen op strenge kwaliteitseisen. Doordat de zaken op orde zijn kunt u gerust geven aan deze Erkende Goede Doelen. De Erkenning is nu het enige officiële keurmerk van de goede doelen in Nederland.

Toolkit

Via deze link kunt u de toolkit vinden. Deze campagne heeft als doel om Nederlanders bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn om een toegift te doen en dit met hun nabestaanden bespreekbaar te maken. Deze toolkit bevat diverse communicatiemiddelen en benodigdheden om samen een eenduidig beeld en verhaal neer te zetten. Zo kunt u hier het logo, het lettertype, de campagnebeelden en banners downloaden.

Let op: Alleen deelnemende goede doelen hebben toegang tot de toolkit. De toolkit is dan ook beveiligd met een wachtwoord. Bent u uw wachtwoord vergeten? Neem dan contact op met: secretariaat@toegift.nl

Contact

Heeft u een vraag over toegift.nl dan kunt u een email sturen naar: secretariaat@toegift.nl