Nalaten in 6 stappen

Heeft u de keuze voor een toegift gemaakt? En weet u aan welk goed doel u wilt nalaten? Dan kunt u uw testament opstellen. Om het uzelf makkelijk te maken, kunt u het onderstaande stappenplan volgen.

Stap 1: Erfgenaam of legataris?

Kies eerst of u uw dierbaren en/of goede doelen als (mede-) erfgenaam of als (mede-)legataris benoemt. Dit is afhankelijk van wat u wilt nalaten.

 

Erfgenaam Kies erfgenaam als u een percentage van uw erfenis wilt nalaten. Als erfgenaam heeft het goede doel alleen of samen met andere erfgenamen recht op de gehele nalatenschap. Dit deel, meestal een percentage, wordt ook wel de erfstelling genoemd. Het goede doel en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap.

 

Legataris Wilt u een geldbedrag of goederen nalaten? Kies dan een legataris, deze ontvangt een legaat. Dit kan een vaststaand geldbedrag zijn, maar ook een bepaald goed zoals een huis of een schilderij.

Stap 2: Kiest u een executeur?

Hoewel het niet verplicht is, is het zeer verstandig een executeur in uw testament te benoemen. Deze persoon wikkelt na uw overlijden uw nalatenschap af. Vraag deze persoon vooraf of deze ook daadwerkelijk de taken van het executeurschap wil en kan uitvoeren. Ook zijn er goede doelen die onder bepaalde voorwaarden als executeur optreden. Neem contact op met het goede doel van uw keuze en bespreek de mogelijkheden.

Stap 3: Uw wensen vastleggen

Laat altijd uw wensen door een notaris vastleggen, een eigen handgeschreven verklaring is namelijk niet voldoende. Het opmaken van uw testament kunt u door de notaris laten doen of online.

 

Notaris Maak een afspraak met uw notaris en bespreek uw wensen. Tijdens het eerste gesprek vertelt u de notaris wat uw wensen zijn. De notaris informeert u over de mogelijkheden en kosten. De notaris maakt uw testament op.

 

Online U kunt in plaats van een eerste gesprek bij de notaris een online module invullen. Het ondertekenen hiervan doet u wel bij de notaris. Zie stap 5.

Stap 4: Ontwerptekst

Na de inventarisatie van uw wensen stelt de notaris een ontwerptekst op. Deze ontvangt u samen met een toelichting per post of email. Neem deze goed door.

Stap 5: Ondertekenen

Maak een (vervolg)afspraak met de notaris om de tekst samen door te nemen. U kunt altijd wijzigingen aanbrengen. Wanneer alles naar wens is, ondertekent u het testament. Uw testament kan in de toekomst op ieder moment door u bij de notaris worden gewijzigd.

 

Als u het testament heeft ondertekend, krijgt u een kopie thuisgestuurd. De notaris bewaart het origineel van uw testament en registreert deze bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Zo is het testament altijd vindbaar na uw overlijden.

Stap 6: Informeer het goede doel

Laat het goede doel van uw keuze weten dat u aan hen nalaat. Dit is niet verplicht, maar ze vinden het fijn om te weten. Bovendien kunnen zij u dan nog meer betrekken bij hun activiteiten, u bedanken of voor evenementen uitnodigen. Zo krijgt u een beter gevoel over datgene waar u later aan bijdraagt.

Wilt u meer weten?

Met dit stappenplan hopen we u te helpen met het regelen van uw nalatenschap aan een goed doel. Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Klik hieronder en stuur een e-mail.

telefoon