VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. We zetten ons als onafhankelijke organisatie in voor een rechtvaardige behandeling van vluchtelingen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Zij moesten huis en haard ontvluchten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. Wij doen ons werk met zo’n 1.000 medewerkers en 13.000 vrijwilligers in bijna alle gemeenten en alle asielzoekerscentra in Nederland.

  • Fonds op naam mogelijk: Ja
  • Kan optreden als executeur: Nee
  • Aandachtsgebieden: Internationale hulp & mensenrechten |

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan VluchtelingenWerk Nederland kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan VluchtelingenWerk Nederland kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

Wilt u meer weten?

Voor vragen over nalaten aan VluchtelingenWerk Nederland kunt u direct contact opnemen via: