Stichting Oude Groninger Kerken

De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken is: Het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor. In Groningen is er niets dat zoveel voor mensen betekent als het wierdenlandschap met zijn eeuwenoude kerken. Deze bakens in het landschap zijn beroemd tot ver buiten de provinciegrenzen. En worden zelfs tot de hoogtepunten gerekend van wat er nog aan tastbaars over is van de oude Noordzeebeschavingen.

  • Fonds op naam mogelijk: Ja
  • Kan optreden als executeur: Ja
  • Aandachtsgebieden: Kunst & cultuur | Welzijn |

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Stichting Oude Groninger Kerken kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

"Ik wil mijn nalatenschap ten dienste stellen van dit unieke erfgoed."

“Ik reed bijna wekelijks naar mijn vriend in Bedum. Ik ben altijd al gefascineerd door de stokoude kerken. Maar toen, op een mooie herfstdag, toen de laagstaande zon zo prachtig op de kerk van Marsum scheen en de oude bakstenen deed gloeien, wist ik het zeker: ik wil mijn nalatenschap ten dienste stellen van dit unieke erfgoed en benoemde kort daarop de Stichting Oude Groninger Kerken tot mijn enig erfgenaam.”

Tamme Kuiper, Delfzijl, overleden in de zomer van 2017

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Stichting Oude Groninger Kerken kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

Wilt u meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Stichting Oude Groninger Kerken kunt u direct contact opnemen via: