Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.
Het Cultuurfonds besteedt de inkomsten uit donaties, schenkingen, nalatenschappen, fondsen op naam, loterijen en de Anjeractie aan projecten aan de volgende werkterreinen: Beeldende kunst, Geschiedenis & Letteren, Monumentenzorg, Muziek, Theater, Film & Dans, Buurtcultuur, Natuur en Wetenschap. Jaarlijks worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund.

  • Fonds op naam mogelijk: Ja
  • Kan optreden als executeur: Ja
  • Aandachtsgebieden: Kunst & cultuur | Onderwijs |

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Prins Bernhard Cultuurfonds kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

“Met de nalatenschap van mijn man, Ted Schutten, maken we Rotterdam mooier door monumentale panden en gebouwen in ere te herstellen.”

Ieke Frankenmolen, insteller van een CultuurFonds op Naam.

“Een lokaal project ondersteunen geeft ons meer voldoening dan een vakantie.” Bart en Nelleke de Graaf hebben een CultuurFonds op Naam bij leven en testament voor lokale projecten in Groningen.

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Prins Bernhard Cultuurfonds kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

Wilt u meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Prins Bernhard Cultuurfonds kunt u direct contact opnemen via: