Albert Schweitzer Fonds

Je gezondheid is het belangrijkste dat je hebt. Ook wanneer je arm bent en in Afrika leeft. Wij geloven in de kracht van eenvoudige oplossingen voor gezondheidsproblemen vanuit de samenleving zelf. Vanuit de visie van Albert Schweitzer ‘Eerbied voor het leven’, steunt het NASF kleinschalige lokale gezondheidsprojecten in Sub-Sahara Afrika.
Het NASF ontvangt met regelmaat nalatenschappen. Het NASF bestuur vergewist zich ervan, dat uw gift op de beste manier wordt besteed, waar de hulp het hardste nodig is. Vóór een project in Afrika steun krijgt, doorgaat het een zorgvuldig selectieproces. Zo zorgen we goed voor de gezondheid van Afrika én voor uw gift.

  • Fonds op naam mogelijk: Ja
  • Kan optreden als executeur: Ja
  • Aandachtsgebieden: Internationale hulp & mensenrechten | Gezondheid |

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Albert Schweitzer Fonds kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

Het NASF ontving recent een bijzondere en ruimhartige nalatenschap van een bewonderaar van Dr. Albert Schweitzer. Met deze gift kon het NASF bijvoorbeeld goede kraamzorg voor honderden vrouwen in Oeganda mogelijk maken en maakten wij therapie en een beter leven mogelijk voor honderden kinderen met een beperking in Kenia.

Eerst meer lezen over nalatenschap Toegift.nl?
Ga terug naar de homepage.

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Albert Schweitzer Fonds kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

Wilt u meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Albert Schweitzer Fonds kunt u direct contact opnemen via: