vfonds

Jaarlijks maakt het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (het vfonds) ruim tweehonderd bijzondere of vernieuwende initiatieven mogelijk binnen het thema Vrede en Vrijheid. Wat na de Tweede Wereldoorlog begon als een fonds voor Veteranenzorg is uitgegroeid tot een fonds dat mensen blijft stimuleren zich in te zetten voor vrede en democratische rechtstaat. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunt het vfonds bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Daarnaast wordt er continu geïnvesteerd in de toekomst door de steun aan onderwijs- en jongerenprojecten rondom vrede en democratie.

  • Fonds op naam mogelijk: Ja
  • Kan optreden als executeur: Nee
  • Aandachtsgebieden: Welzijn |

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan vfonds kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

“Luitenant-Generaal Ted Meines heeft zich zijn hele leven ingezet voor erkenning en waardering van Veteranen. Het Ted Meines Fonds zorgt nu voor de realisatie van een Nationale Veteranenbegraafplaats in Loenen. Een gedenkwaardige plek ter ere van Nederlandse Veteranen die streden voor onze vrede en vrijheid.”

“Wat laat je na aan toekomstige generaties? Ik gun mijn kinderen en kleinkinderen ook een mooi leven in vrede en in een rechtvaardige samenleving.”

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan vfonds kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

Wilt u meer weten?

Voor vragen over nalaten aan vfonds kunt u direct contact opnemen via: