Leprazending

Ons ultieme doel is het stoppen van lepra door het voorkomen van nieuwe besmettingen. Daarnaast werken we aan het voorkomen van nieuwe handicaps bij patiënten die al lepra hebben, en het stoppen van discriminatie en uitsluiting vanwege lepra!
Deze grotere doelen kunnen we niet bereiken zonder de liefdevolle behandeling van elke individuele leprapatiënt die op ons pad komt. Het verstrekken van medicijnen, het verzorgen van de steeds terugkerende wonden en het uitvoeren van hersteloperaties zijn onze kerntaken. We werken aan re-integratie door hulpmiddelen en protheses aan te bieden, en de herstelde patiënt te begeleiden op zijn weg naar volledige zelfredzaamheid.

  • Fonds op naam mogelijk: Nee
  • Kan optreden als executeur: Nee
  • Aandachtsgebieden: Internationale hulp & mensenrechten |

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Leprazending kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

“Vijftien jaar geleden ontdekte ik witte vlekjes op mijn huid. Ik ging naar het ziekenhuis, maar kreeg geen medicatie. Ik werd steeds zieker, en had geen gevoel meer in mijn handen en voeten. Mijn familieleden dachten dat ik een zondig mens was, ze waren bang voor mijn ziekte en lieten me in de steek.”

"Ik ben zo blij met de steun van
Leprazending"

“Gelukkig kwam er een medewerker
van Leprazending naar ons dorp. Hij gaf me gelijk
medicijnen en regelde een behandeling. Mijn leven
veranderde pas echt toen ik werd uitgenodigd door
de zelfhulpgroep in mijn dorp. Ik verdien nu mijn
eigen geld met het verbouwen van rijst. Ik heb
vrienden en ben gelukkig. Sinds kort ben ik zelfs lid
van de dorpsraad. Ik ben zo blij met de steun van
Leprazending.”
(Kina Chakma, 65, Bangladesh)

“Ik heb een geweldige baan, een heerlijk huis, ik ben gezond en daar ben ik heel dankbaar voor. ‘Tel je zegeningen’, zeg ik altijd tegen mezelf. Vanuit die dankbaarheid geef ik aan Leprazending en heb ik de organisatie in mijn testament opgenomen.”

Cor Gravendeel, 59, Nederland

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Leprazending kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

Wilt u meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Leprazending kunt u direct contact opnemen via: