Leprastichting

De Leprastichting werkt aan een wereld waarin lepra onder controle is. Elke patiënt wordt dan tijdig behandeld, zodat de ziekte niet langer handicaps veroorzaakt. Mensen die wel te maken hebben met een han­dicap, door lepra of andere oorzaken, kunnen ongehinderd door stigma volledig deelnemen aan de maatschappij.

We zetten ons in voor een professionele bestrijding van lepra, een ziekte die jaarlijks ruim 200.000 mensen treft. We trainen vrijwilligers, gezondheidswerkers en artsen in vroege opsporing, om handi­caps te voorkomen. En ondersteunen medische, sociale en economische revalidatie van mensen met handicaps door lepra of andere oorzaken. Zodat zij gewoon kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ook financiert de Leprastichting relevant wetenschap­pelijk onderzoek.

  • Fonds op naam mogelijk: Nee
  • Kan optreden als executeur: Nee
  • Aandachtsgebieden: Internationale hulp & mensenrechten | Gezondheid | Welzijn |

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Leprastichting kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Leprastichting kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

Wilt u meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Leprastichting kunt u direct contact opnemen via: