LandschappenNL

Natuur, landschap en cultureel erfgoed dichtbij huis is waar de provinciale Landschappen en stichtingen Landschapsbeheer zich voor inzetten. Met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is. Ze onderhouden en herstellen bijvoorbeeld landschapselementen, zoals houtwallen, poelen en boomgaarden samen met goed opgeleide vrijwilligers. Daarnaast organiseren zij allerlei activiteiten en excursies om natuur en landschap te beleven. LandschappenNL behartigt landelijk de belangen van de provinciale Landschappen en stichtingen Landschapsbeheer.

  • Fonds op naam mogelijk: Ja
  • Kan optreden als executeur: Ja
  • Aandachtsgebieden: Natuur, milieu &wildlife |

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan LandschappenNL kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

“We pakken geregeld de fiets voor tochtjes in de duinen of haken aan bij een vogelexcursie of rondleiding. We genieten ook volop van de vogels in onze achtertuin en van de duinen en de polders.” John: “Daarom laten we ook na aan Landschap Noord-Holland. Dit is ons landschap. Hier voelen we ons thuis.”

De heer en mevrouw Van Luijn

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan LandschappenNL kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

Wilt u meer weten?

Voor vragen over nalaten aan LandschappenNL kunt u direct contact opnemen via: