KNCV Tuberculosefonds

Doelstelling
Tuberculose (TBC) is de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Dagelijks sterven nog altijd ruim 4.000 mensen aan tuberculose, waaronder 640 kinderen. Onnodig, want door vroegtijdige opsporing en de juiste behandeling is TBC te genezen. Iedere dag werken we bij KNCV Tuberculosefonds aan ons ultieme doel: een wereld vrij van TBC.

Activiteiten
KNCV Tuberculosefonds zet zich al ruim 115 jaar in voor het terugdringen van TBC in Nederland en wereldwijd. De organisatie geldt als hét internationale expertisecentrum op het gebied van TBC-bestrijding en voorlichting. In samenwerking met lokale gezondheidsorganisaties zet het wereldwijd bestrijdingsprogramma’s op.

  • Fonds op naam mogelijk: Ja
  • Kan optreden als executeur: Ja
  • Aandachtsgebieden: Gezondheid |

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan KNCV Tuberculosefonds kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

“Mijn vader had tuberculose en ik heb gezien hoe erg dat is. In ontwikkelingslanden zijn de gevolgen van de ziekte nog veel en veel erger. Met het geld dat ik straks nalaat wordt dat een beetje minder erg. Dat is een fijn gevoel.”

Mevrouw M. Van Leeuwen, Almelo

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan KNCV Tuberculosefonds kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

Wilt u meer weten?

Voor vragen over nalaten aan KNCV Tuberculosefonds kunt u direct contact opnemen via: