Kansfonds

Veel kwetsbare mensen in ons land redden het niet als er niemand naar hen omziet. Gelukkig zijn er mensen die dat niet laten gebeuren. Ze vinden het – net als wij – ondenkbaar om níét te helpen. Daarom helpt Kansfonds hun lokale initiatieven mogelijk maken, zodat de kwetsbaarsten niet buitengesloten raken.

Voor Kansfonds is het katholiek sociaal denken het kompas waarop gewerkt wordt. Het is een waardevolle inspiratiebron waaruit wij, al 60 jaar, putten om mensen op een eigentijdse manier te steunen. Kinderen die opgroeien in armoede, zwerfjongeren en ouderen die in een sociaal isolement verkeren hebben onze speciale aandacht. Ons werkgebied is Nederland.

  • Fonds op naam mogelijk: Ja
  • Kan optreden als executeur: Ja
  • Aandachtsgebieden: Welzijn |

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Kansfonds kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

"Daar ligt mijn hart."  

“Op een dag heb ik ze geteld: ik bleek 18 goede doelen te steunen. Ik werd dol van alle brieven en telefoontjes met geefverzoeken. Toen dacht ik: ik kan me beter tot één fonds wenden en van daaruit verschillende projecten steunen. Vervolgens heb ik alle bijdragen stopgezet en ben gaan sparen. Aan Kansfonds heb ik gevraagd om, als ik er niet meer ben, met mijn spaargeld kwetsbare jonge moeders te steunen. Daar ligt mijn hart.”

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Kansfonds kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

Wilt u meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Kansfonds kunt u direct contact opnemen via: