Hersenstichting

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Dat kan ook u overkomen. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. We zetten alles op alles om gezonde hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te voorkomen, te vertragen of te stoppen en betere zorg voor patiënten te realiseren. Dit doen we door onderzoek te financieren en onze kennis breed beschikbaar te stellen. Ook willen we de maximale levenskwaliteit voor hersenpatiënten. Daar dragen we aan bij door behandelmethodes te verbeteren en toegankelijker te maken en aandacht te vragen voor hun behoeftes en belangen.

  • Fonds op naam mogelijk: Ja
  • Kan optreden als executeur: Ja
  • Aandachtsgebieden: Gezondheid |

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Hersenstichting kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

Ruud en Peter hebben de Hersenstichting in hun testament opgenomen. Ze maakten van zeer dichtbij mee wat een hersenaandoening met je doet. Ruud: “De hersenen raken aan alles en zijn tegelijkertijd ongrijpbaar. In ons testament hebben wij geen voorwaarden gesteld. De Hersenstichting mag onze nalatenschap naar eigen inzicht besteden.”

Margriet koos ervoor om de Hersenstichting in haar nalatenschap op te nemen, omdat de stichting volgens ruime doelstellingen handelt. “De stichting besteedt aandacht aan onderzoek voor alle hersenpatiënten. We weten nog weinig over de hersenen en het zal een tijd duren voordat er voor verschillende aandoeningen bruikbare therapieën zijn.”

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Hersenstichting kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

Wilt u meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Hersenstichting kunt u direct contact opnemen via: