Greenpeace

De mens leeft op te grote voet. Op dit moment gebruiken we wereldwijd 50 procent meer dan wat de aarde aan natuurlijke hulpbronnen voortbrengt. Aarde, water en lucht worden vervuild. Bedrijven en overheden geven nog te vaak de voorkeur aan snel economisch gewin. Greenpeace wil dat de zorg voor mensen en de natuur voorop staat. We werken aan een duurzame economie die een reële prijs verbindt aan het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en de uitstoot van broeikasgassen. En die rekening houdt met de toekomst en de draagkracht van onze aarde. We pleiten voor een duurzame maatschappij, die andere keuzes en ander gedrag van burgers, bedrijven en overheden stimuleert en bevordert.

  • Fonds op naam mogelijk: Ja
  • Kan optreden als executeur: Ja
  • Aandachtsgebieden: Natuur, milieu &wildlife | Dieren |

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Greenpeace kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

“Ik ben opgegroeid met liefde voor de natuur. Uren kan ik in het bos op de grond liggen en genieten van de geuren, kleuren en geluiden. Dat wil ik beschermen. Ik ben ervan overtuigd dat Greenpeace dat het beste doet: door op te komen voor al het leven op aarde, door bedrijven en overheden kritisch te onderzoeken en mensen wakker te schudden. Wij voeden onze kinderen ook op met het idee dat de natuur het beschermen waard is. Het is ook hun toekomst waar het om draait.”

Bob Dofferhof (47)

“Als tiener zag ik op tv een actie van Greenpeace op het poolijs. Vanaf toen was ik fan. Wat creatief en effectief! Wat is er belangrijker dan een gezonde aarde? Daarbij valt alles in het niet. Mijn echtgenoot en ik hebben een spaarpotje, voor als het dak lekt of we later extra zorg nodig hebben. Wat daarvan overblijft, laten we na aan Greenpeace, samen met ons huis. Ik gun toekomstige generaties een mooie aarde. Nu grote bedrijven en overheden vooral bezig zijn met korte-termijn-denken, wil ik graag helpen de lange termijn veilig te stellen.”

Sylvia van Heck (59)

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Greenpeace kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

Wilt u meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Greenpeace kunt u direct contact opnemen via: