Bijbelvereniging

1. Gratis plaatsen - en zorgdragen voor de blijvende aanwezigheid van - Bijbels in hotels, bed & breakfasts, pensions, vakantieverblijven, zieken- verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices, gevangenissen en op schepen.
2. Kosteloos verspreiden van Bijbeluitgaven in zoveel mogelijk verschillende talen voor missionaire doeleinden.
3. Om niet voorzien van Bible Boxen aan kerken, stiltecentra, wachtruimten, 2e kans-winkels, ontmoetingscentra, hotellounges, luchthavens en opvangplaatsen.
4. Zonder kosten kinderbijbels ter beschikking stellen voor GVO op openbare scholen.
5. Vergoedingsvrij Bijbeluitgaven aanbieden aan ouderbezoekers, buddy’s, begeleiders van inburgeraars, bezoekers van eenzamen, ondersteuners van dak- en thuislozen en zoekers naar zingeving

  • Fonds op naam mogelijk: Ja
  • Kan optreden als executeur: Ja
  • Aandachtsgebieden: Kunst & cultuur |

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Bijbelvereniging kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

De gevangenen worden gedwongen na te denken over hun leven en hoe zij dat gaan oppakken na de gevangenisstraf. Gelukkig wordt door veel gevangenen steun gezocht in de Bijbel en regelmatig wordt deze steun ook gevonden. Heel bijzonder om ook dit werk van de Bijbelvereniging te ondersteunen d.m.v. een nalatenschap!

We zijn in het ziekenhuis ontzettend blij met de Bijbels. Patiënten zijn zeer dankbaar. Vooral degenen die onverwacht worden opgenomen. Ook lees ik er regelmatig uit voor en dit wordt erg gewaardeerd. Met een nalatenschap voor de Bijbelvereniging kan iemand, ook na haar/zijn overlijden, bijdragen aan deze waardevolle missie!

Ik heb gisteren een Bijbeltje gegeven aan een Moslimmeisje, die gisteravond in Arnhem huilend en lachend God heeft leren kennen in gebed, uitleg en Bijbellezen. Dus écht, jullie doen geweldig werk! De Bijbelvereniging kan met het geld uit een legaat of nalatenschap nog heel veel Bijbels kosteloos verspreiden!

Meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Bijbelvereniging kunt u direct contact opnemen met:

Bezoek website

Wilt u meer weten?

Voor vragen over nalaten aan Bijbelvereniging kunt u direct contact opnemen via: