Waarom een goed doel in mijn testament?

Als je het geregeld hebt, geeft dat een stukje rust.

play button

Bekijk video

Hoe reageren erfgenamen?

Mijn kinderen hebben het goed en snappen mijn beslissing.

play button

Bekijk video

Wat kan ik nalaten?

Ik laat niet alleen geld maar ook mijn hele jazzcollectie na.

play button

Bekijk video

Hoe kan ik nalaten?

Om mijn vrouw te eren koos ik voor een fonds op naam.

play button

Bekijk video

Wat zijn de voordelen?

Ik bepaal zelf waar mijn kapitaal heen gaat, niet de fiscus.

play button

Bekijk video

Laat uw idealen voortleven

Iedereen maakt zich in het leven wel eens ergens sterk voor. Door voor een ander klaar te staan, iets te geven of te doneren. Simpelweg, omdat we dit belangrijk vinden. Maar wat als u er zelf niet meer bent?

Met een toegift kunt u nog één keer opkomen voor wat u belangrijk vindt. Door na te laten aan een goed doel dat bij u past. Ontdek welke mogelijkheden er zijn om uw idealen te laten voortleven en bekijk de inspirerende verhalen van anderen.

play button

Bekijk video

Welke goede doelen passen bij uw idealen?

Klik op het onderwerp dat u belangrijk vindt voor een overzicht van de goede doelen die hierbij passen.

Dieren

dieren

Gezondheid

gezondheid

Internationale hulp & Mensenrechten

internationale-hulp-mensenrechten

Kunst & Cultuur

kunst-cultuur

Natuur, Milieu & Wildlife

natuur-milieu-wildlife

Onderwijs

onderwijs

Uncategorized

uncategorized

Welzijn

welzijn

Bekijk alle goede doelen

bekijk-alle-goede-doelen

Weet u al aan welk goed doel u wilt nalaten?

Zoekresultaten

ActionAid

ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden om op te komen voor hun rechten. In meer dan 45 landen werken we zij aan zij met voorvechters van een eerlijke wereld. Met mensen die een vuist maken tegen onrecht en die net als wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Vrouwenrechten staan hierbij centraal.

lees meer

ADRA Nederland

Wij zetten ons wereldwijd in voor sociale en economische gelijkheid. We bestrijden structurele armoede. In samenwerking met onze partners draagt ADRA Nederland effectief, meetbaar en structureel bij aan de zelfredzaamheid van mensen en gemeenschappen in rampgebieden en ontwikkelingslanden.

lees meer

Aidsfonds

Aidsfonds werkt aan een wereld zonder aids en is er voor iedereen die met hiv en aids te maken heeft. In Nederland en daarbuiten. Sinds het begin van de aidsepidemie zijn al ruim 35 miljoen mensen aan aids verleden. Er is nog altijd geen geneesmiddel of vaccin. Wel zijn er levensreddende medicijnen. Maar bijna de helft van de 37 miljoen mensen met hiv heeft hiertoe geen toegang. Om de aidsepidemie een halt toe te roepen financiert Aidsfonds projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en preventie, hulp en zorg in ontwikkelingslanden en in Nederland, lobby en toegang tot behandeling.

lees meer

Albert Schweitzer Fonds

Je gezondheid is het belangrijkste dat je hebt. Ook wanneer je arm bent en in Afrika leeft. Wij geloven in de kracht van eenvoudige oplossingen voor gezondheidsproblemen vanuit de samenleving zelf. Vanuit de visie van Albert Schweitzer ‘Eerbied voor het leven’, steunt het NASF kleinschalige lokale gezondheidsprojecten in Sub-Sahara Afrika.
Het NASF ontvangt met regelmaat nalatenschappen. Het NASF bestuur vergewist zich ervan, dat uw gift op de beste manier wordt besteed, waar de hulp het hardste nodig is. Vóór een project in Afrika steun krijgt, doorgaat het een zorgvuldig selectieproces. Zo zorgen we goed voor de gezondheid van Afrika én voor uw gift.

lees meer

ALS Nederland

Stichting ALS Nederland streeft naar een wereld zonder de ziekte ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose). Het werven van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek staat hierin centraal. Alleen door onderzoek te doen kan er een oorzaak en een oplossing gevonden worden gevonden van de progressieve, dodelijke zenuw- spierziekte. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven van mensen met ALS en hun naasten.

lees meer

Alzheimer Nederland

We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving. Dit doen we door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en door voorlichting te geven over de risico’s en mogelijkheden voor preventie.
We bieden iedereen die met dementie te maken heeft, hulp en informatie en zetten ons in voor betere zorg.

lees meer

Amnesty International

Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd. Amnesty is onafhankelijk van elke regering, politieke ideologie, religie of elk economisch belang. Amnesty neemt voor haar onderzoek, lobby en acties geen geld aan van overheden om zo onafhankelijk en betrouwbaar te blijven.

lees meer

Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors werkt aan een betere gezondheid van jonge vrouwen in Afrika. Want wie gezond is, kan beter in zijn levensonderhoud voorzien en ontsnappen aan armoede. Als Afrikaanse organisatie gaan we daarbij uit van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking.

lees meer

Amsterdams Universiteitsfonds

Het Amsterdams Universiteitsfonds is een onafhankelijke stichting die bijzondere voorzieningen voor de Universiteit van Amsterdam mogelijk maakt waarin de overheidsfinanciering niet voorziet. Het universiteitsfonds werft en beheert fondsen en doet uitkeringen voor onderzoek, studie- en reisbeurzen, academisch-cultureel erfgoed en studentenvoorzieningen. Het fonds draagt bij aan de bevordering van de groei en bloei van de wetenschapsbeoefening en het studentenleven.

lees meer

Artsen zonder Grenzen

Verschil maken voor mensen in nood, dat is wat Artsen zonder Grenzen wil bereiken. Wij verlenen medische hulp aan mensen die dit hard nodig hebben, maar niet krijgen. Onze eigen hulpverleners bieden deze hulp zelf, ter plaatse. Wij geven onze hulp overal ter wereld aan slachtoffers van oorlogen, epidemieën en rampen, los van ras, geloof of politieke overtuiging. Wij streven er uitdrukkelijk naar om onacceptabele situaties wereldkundig te maken en anderen op te roepen hun verantwoordelijkheid te nemen, zodat die mensen die onrecht wordt aangedaan, hulp krijgen.

lees meer

Bijbelvereniging

1. Gratis plaatsen - en zorgdragen voor de blijvende aanwezigheid van - Bijbels in hotels, bed & breakfasts, pensions, vakantieverblijven, zieken- verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices, gevangenissen en op schepen.
2. Kosteloos verspreiden van Bijbeluitgaven in zoveel mogelijk verschillende talen voor missionaire doeleinden.
3. Om niet voorzien van Bible Boxen aan kerken, stiltecentra, wachtruimten, 2e kans-winkels, ontmoetingscentra, hotellounges, luchthavens en opvangplaatsen.
4. Zonder kosten kinderbijbels ter beschikking stellen voor GVO op openbare scholen.
5. Vergoedingsvrij Bijbeluitgaven aanbieden aan ouderbezoekers, buddy’s, begeleiders van inburgeraars, bezoekers van eenzamen, ondersteuners van dak- en thuislozen en zoekers naar zingeving.

lees meer

Bio Vakantieoord

Gewoon op vakantie, gezellig samen met mama, papa, broertjes en zusjes. Net als elk ander kind. Die mogelijkheid biedt het Bio Vakantieoord aan kinderen met een handicap. In een volledig aangepaste omgeving, met alles erop en eraan, zoals ruime bungalows, een aangepaste manege, digitale bioscoop en revalidatiezwembad. Voor iedereen toegankelijk, ook financieel, want ondanks de hoge kosten van alle aanpassingen betalen de gasten slechts dertig procent van de eigenlijk prijs. Zodat ook deze gezinnen - die in het dagelijkse leven allerlei extra zorgkosten moeten opbrengen - echt op vakantie kunnen. Steun daarom deze kinderen en maak een heel gezin blij.  

lees meer

Bont voor dieren

Bont voor Dieren zet zich in voor alle dieren die het slachtoffer zijn van de bontindustrie. Wij streven naar een wereld zonder bontdragers. Vossen, zeehonden, coyotes en wasbeerhonden worden gedood voor bont. Konijnen, katten en honden worden massaal gedood om te dienen als accessoires op jassen, tassen en schoenen. Door onze lobby hebben we inmiddels een verbod op vossen- en chinchillafokkerijen in Nederland en bijna een nertsenfokverbod. Steeds meer ontwerpers en winkels stoppen met de verkoop van bont door onze acties. Onze publiekscampagnes bereiken duizenden jongeren. Samen met onze internationale partners zetten we grote wereldwijde campagnes op om de machtige bontindustrie te stoppen. We zijn een kleine stichting die 100% afhankelijk is van particuliere giften.

lees meer

CliniClowns

CliniClowns brengen vrolijkheid en lichtheid

CliniClowns komen sinds 1992 in contact met zieke en gehandicapte kinderen. Door écht contact te maken en hun verbeeldingskracht in te zetten zorgen de CliniClowns ervoor dat deze kinderen even vergeten dat ze ziek zijn en weer kind kunnen zijn. Ons doel is zieke en gehandicapte kinderen die dat nodig hebben even ‘op te tillen’ uit hun situatie. Een CliniClowns bezoek gaat verder dan afleiding en plezier. Kinderen zijn minder bang, kunnen emoties uiten en hebben zelfs minder pijn. Dat komt de behandeling van het kind ten goede.

lees meer

Cordaid

Cordaid zet zich al meer dan 100 jaar in voor de meest kwetsbare mensen wereldwijd. In gebieden waar grote armoede heerst, een conflict woedt of waar de gevolgen van een oorlog of (natuur)ramp nog voelbaar zijn, bieden we noodhulp, veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs en werk. Door deze gecombineerde aanpak bieden wij mensen structureel kansen. Samen met onze lokale partnerorganisaties werken we aan een wereld zonder armoede en onrecht. Een wereld waarin iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen.
Cordaid is de drijvende kracht achter de fondsen Cordaid Memisa, Cordaid Mensen in Nood, Cordaid Kinderstem, Cordaid Microkrediet en Cordaid Bond Zonder Naam.

lees meer

De Regenboog Groep

De Regenboog Groep zet zich in voor de meest kwetsbare mensen in Amsterdam. Mensen die door dakloosheid, psychiatrische klachten, drank- en druggebruik, financiële nood of andere persoonlijke problemen steun nodig hebben, kunnen bij ons terecht.

lees meer

Diabetes Fonds

Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes. En aan een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Dit doen we via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, samen met iedereen die ons daarbij helpt!

lees meer

Dierenbescherming

De Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland die zich inzet voor alle dieren. We verlenen noodhulp, bestrijden dierenleed en lobbyen om dierenwelzijn te verankeren in de wet. Jaarlijks worden in onze asielen tienduizenden honden, katten, konijnen en knaagdieren opgevangen. Ook onze dierenambulances zijn onontbeerlijk voor de hulp aan dieren. Ze worden veelal bemand door vrijwilligers, die elk jaar zo’n 65.000 keer uitrukken om dieren te helpen en te vervoeren. Een ander belangrijk onderdeel van ons werk is het bestrijden van dierenleed. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) treedt dagelijks op tegen dierenmishandeling en de verwaarlozing van dieren. Naast directe hulp aan dieren, besteedt de Dierenbescherming ook veel aandacht aan voorlichting en educatie.

lees meer

DierenLot

DierenLot komt op voor mishandelde, verwaarloosde en gewonde dieren in nood in Nederland. Het gaat hierbij om gezelschapsdieren, maar ook zwerf- en natuurdieren. DierenLot helpt hen door samen te werken met en hulp te bieden aan kleine en middelgrote lokale en regionale dierenhulporganisaties. Bijvoorbeeld door voer, medicijnen, operaties en hulpmaterialen te vergoeden of renovatie aan de opvang of asiel mogelijk te maken. Maar ook bij vervoer bieden wij een oplossing. Door eigen dierenambulances in bruikleen te geven (eind 2017 ca. 150). Ook bewustwording bij het grote publiek is voor ons van groot belang. En werken wij hard aan de zelfredzaamheid van lokale dierenhulporganisaties om dit te verbeteren.

lees meer

Edukans

Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk.

lees meer

Eye Care Foundation

Eye Care Foundation stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de strijd tegen onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden. Daarnaast stelt Eye Care Foundation zich ten doel bij te dragen aan de bewustwording van de Nederlandse samenleving met betrekking tot deze problematiek.

lees meer

Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet voor slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen in Nederland. Wij financieren hulpverleningsorganisaties, geven noodhulp, wijzen slachtoffers de weg en doen onderzoek om de hulpverlening te verbeteren. We zijn in gesprek met de politiek om de positie van slachtoffers te verbeteren en we ontwikkelen nieuwe hulpverleningsprogramma’s. Wij investeren alleen daar waar wij echt een verschil kunnen maken. Wij zijn afhankelijk van giften uit de samenleving en iedere euro daarvan draagt bij aan de juiste hulp, zodat slachtoffers en nabestaanden de draad van het leven weer kunnen oppakken.

lees meer

Free Press Unlimited

Voor de meeste mensen in de wereld is toegang tot betrouwbare informatie niet vanzelfsprekend. Toch heeft iedereen die informatie nodig. Om zijn of haar eigen situatie te kunnen beoordelen en te beïnvloeden. Als je niet weet wat er aan de hand is in je omgeving, hoe kun je dan goede besluiten nemen? Free Press Unlimited gelooft dat toegang tot onafhankelijk nieuws levens kan redden. Wij helpen lokale journalisten in oorlogs- en conflictgebieden hun publiek van betrouwbaar nieuws te voorzien. Informatie die mensen nodig hebben om te overleven en hun eigen toekomst vorm te geven.

lees meer

Greenpeace

De mens leeft op te grote voet. Op dit moment gebruiken we wereldwijd 50 procent meer dan wat de aarde aan natuurlijke hulpbronnen voortbrengt. Aarde, water en lucht worden vervuild. Bedrijven en overheden geven nog te vaak de voorkeur aan snel economisch gewin. Greenpeace wil dat de zorg voor mensen en de natuur voorop staat. We werken aan een duurzame economie die een reële prijs verbindt aan het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en de uitstoot van broeikasgassen. En die rekening houdt met de toekomst en de draagkracht van onze aarde. We pleiten voor een duurzame maatschappij, die andere keuzes en ander gedrag van burgers, bedrijven en overheden stimuleert en bevordert.

lees meer

HandicapNL

Nederland kent ruim 2 miljoen mensen met een fysieke, verstandelijke of meervoudige beperking. HandicapNL droomt van een Nederland waarin mensen met een handicap volwaardig meedoen in de samenleving. Zij ondersteunt mensen met een handicap om sterker te staan en minder eenzaam te zijn, mantelzorgers om balans te vinden tussen draagkracht en draaglast en betrekt de samenleving in het creëren van eerlijke kansen.
HandicapNL is ontstaan uit de krachtenbundeling van Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds in april 2018.

lees meer

Hartstichting

Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten en dit aantal neemt alleen maar toe. De Hartstichting werkt aan concrete oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden of weer sterk te maken. Zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. En dat iedereen gelukkig oud wordt. Daarvoor investeert de Hartstichting in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, preventie en patiëntenbelangen.

lees meer

Heifer Nederland

Heifer Nederland droomt van een wereld waarin iedereen toegang heeft tot voldoende en gezond voedsel. Waarin de landbouw mannen, vrouwen en jongeren perspectief geeft op een succesvolle toekomst. Waarin boeren hun land op een duurzame manier beheren en bodems gezonder maken. Waarin zij nauw samenwerken en daarmee sterker staan om een positie op de markt te veroveren.

lees meer

Hersenstichting

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Dat kan ook u overkomen. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. We zetten alles op alles om gezonde hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te voorkomen, te vertragen of te stoppen en betere zorg voor patiënten te realiseren. Dit doen we door onderzoek te financieren en onze kennis breed beschikbaar te stellen. Ook willen we de maximale levenskwaliteit voor hersenpatiënten. Daar dragen we aan bij door behandelmethodes te verbeteren en toegankelijker te maken en aandacht te vragen voor hun behoeftes en belangen.

lees meer

Hulphond Nederland

Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag de helpende hand: de inzet van hulphonden voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Wij hebben ruim dertig jaar ervaring in het opleiden van hulphonden als steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags- of psychische problemen blijken gebaat bij de inzet van hulphonden. Onze hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers. Het is onze ambitie om minimaal 1.000 mensen per jaar te helpen met de inzet van een hulphond.

lees meer

Jantje Beton

Eén op de vijf kinderen in Nederland speelt minder vaak vrij buiten dan ze zouden willen en tweeëntwintig procent speelt niet of slechts eenmaal per week vrij buiten. Dat is alarmerend. Buitenspelen is dus niet zo vanzelfsprekend als het moet zijn. Daarom ondersteunt Jantje Beton kinderen om hun buurt leuker te maken en werkt daarbij met hen samen. Want kinderen zijn de experts als het om buitenspelen gaat.

lees meer

Johan Cruyff Foundation

De Johan Cruyff Foundation heeft als missie zoveel mogelijk jeugd vooruit brengen door beweging. Door middel van projecten gericht op sport en spel stimuleert de Johan Cruyff Foundation jeugd met of zonder beperking in beweging te komen. Dit doet de Foundation onder andere met Cruyff Courts, Schoolplein14 en sportprojecten voor kinderen met een beperking. Door sport en spel worden kinderen fitter, leren ze met elkaar omgaan, verbetert het cognitieve vermogen en blijven ze gedurende de hele levensloop actiever. In samenwerking met partners brengen wij wereldwijd zo elke week ruim 150.000 kinderen in beweging.

lees meer

KNCV Tuberculosefonds

Ons doel is dat niemand meer onnodig sterft aan tuberculose. Om dit te bereiken ontwikkelen en implementeren wij effectieve, efficiënte en duurzame tbc-strategieën.

lees meer

KNGF Geleidehonden

KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven geven met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. Sinds de oprichting in 1935 zijn duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Daardoor bezit de organisatie een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zet de organisatie tegenwoordig ook in voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking, (oud-) geüniformeerden met PTSS of kinderen met autisme. Voor het opleiden van deze honden is de stichting grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen.

lees meer

Koninklijk Conservatorium

Op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag worden talenten uit de hele wereld opgeleid tot gerenommeerde musici en dansers. Het conservatorium is, naast hofleverancier van toptalent, ook organisator van diverse concerten, festivals, voorstellingen, masterclasses en presentaties. Daarnaast worden voor het initiëren van speciale projecten samenwerkingen aangegaan met professionele orkesten, gezelschappen en collega-conservatoria. Zo worden de studenten optimaal voorbereid op de internationale beroepspraktijk. Dat is niet alleen in het belang van de studenten, maar het levert ook een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de ontwikkeling van het muziek- en dansklimaat in Nederland.

lees meer

KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding zet zich in voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten. Zodat er een dag komt, waarop niemand meer sterft aan kanker.

lees meer

LandschappenNL

Natuur, landschap en cultureel erfgoed dichtbij huis is waar de provinciale Landschappen en stichtingen Landschapsbeheer zich voor inzetten. Met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is. Ze onderhouden en herstellen bijvoorbeeld landschapselementen, zoals houtwallen, poelen en boomgaarden samen met goed opgeleide vrijwilligers. Daarnaast organiseren zij allerlei activiteiten en excursies om natuur en landschap te beleven. LandschappenNL behartigt landelijk de belangen van de provinciale Landschappen en stichtingen Landschapsbeheer.

lees meer

Leger des Heils

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel van het Leger des Heils. Dat doen we met duizenden werknemers en vrijwilligers. We strijden tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede, onrecht, verslaving, eenzaamheid, uitsluiting en zinloosheid. Hoe groot de nood ook is, wij geloven dat er altijd hoop is en iedereen ertoe doet. Daarom bieden we iedereen een eerlijke kans en helpen we mensen zonder helper.

lees meer

Leprastichting

De Leprastichting werkt aan een wereld waarin lepra onder controle is. Elke patiënt wordt dan tijdig behandeld, zodat de ziekte niet langer handicaps veroorzaakt. Mensen die wel te maken hebben met een han­dicap, door lepra of andere oorzaken, kunnen ongehinderd door stigma volledig deelnemen aan de maatschappij.

We zetten ons in voor een professionele bestrijding van lepra, een ziekte die jaarlijks ruim 200.000 mensen treft. We trainen vrijwilligers, gezondheidswerkers en artsen in vroege opsporing, om handi­caps te voorkomen. En ondersteunen medische, sociale en economische revalidatie van mensen met handicaps door lepra of andere oorzaken. Zodat zij gewoon kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ook financiert de Leprastichting relevant wetenschap­pelijk onderzoek.

lees meer

Liliane Fonds

Kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden doen gelijkwaardig mee thuis en in hun gemeenschap. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Hun leven heeft de hoogst mogelijke kwaliteit.
Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps. Om de vicieuze cirkel van armoede en handicap te doorbreken bieden wij individuele hulp op gebied van gezondheid, onderwijs, werk en inkomen en sociale contacten. Kleinschalig, concreet én doeltreffend.

lees meer

Longfonds

In Nederland zijn meer dan 1 miljoen mensen met een ongeneeslijke longziekte. Ademhalen is voor hen een terugkerende of voortdurende strijd. Een strijd die ze niet alleen kunnen winnen. Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. We maken onderzoek mogelijk. We pakken vieze lucht aan. En we doen er alles aan om kinderen rookvrij op te laten groeien. We komen op voor de beste zorg voor longpatiënten én voor iedereen die dat misschien ooit wordt.

lees meer

Maag Lever Darm Stichting

De Maag Lever Darm Stichting is de drijvende kracht in het realiseren van een gezonde buik voor iedereen. En dat is hard nodig, want Nederland telt ruim 2 miljoen buikpatiënten. Door onderzoek mogelijk te maken en voorlichting te geven redden we levens.

lees meer

MAF Nederland

Niemand mag onbereikbaar zijn!
MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Daarnaast voert MAF ook medische evacuatievluchten uit, waarmee (ernstig) zieke mensen naar een ziekenhuis worden gebracht. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een MAF vliegtuig op om te helpen!

lees meer

Make-A-Wish Nederland

Elke dag horen gemiddeld 3 families in Nederland dat hun kind een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft. Het gezinsleven verandert in één klap totaal. Die impact is moeilijk voor te stellen. Make-A-Wish Nederland wil al deze jonge patiënten tussen 3 en 18 jaar een positieve boost meegeven. Een ervaring die ze sterker maakt. En vertrouwen en kracht geeft voor de toekomst. Dat doen we door samen hun allerliefste wens te laten uitkomen.

lees meer

Mama Cash

Mama Cash is een fonds dat overal ter wereld - ook in Nederland - vernieuwende en taboedoorbrekende initiatieven van vrouwen, meiden en transgenders ondersteunt, omdat zij gelooft dat maatschappelijke verandering hier begint. Mama Cash steunt organisaties die zich inzetten voor het recht van vrouwen om te beslissen over hun eigen lichaam en voor het recht om te leven in veiligheid. Maar ook groepen die werken aan het vergroten van economische rechtvaardigheid en financiële onafhankelijkheid. Ze zorgen ervoor dat vrouwen een stem hebben, dat ze gezien en gehoord worden: binnen de familie, maar ook in de gemeenschap en op landelijk niveau.

lees meer

Mensen met een Missie

Ons doel is dat mensen in vrede samenleven, kunnen opbloeien, deelnemen en bouwen aan hun samenleving. Zij zijn bewust van hun positie, kennen hun rechten en claimen die.

lees meer

Milieudefensie

Als we samen de schouders eronder zetten, kunnen we klimaatverandering stoppen. Dan kunnen we van deze crisis een kans maken. Een kans om onze leefomgeving gezonder te maken en energie goedkoper, met eerlijk voedsel en volop groene banen. Dan worden we er allemaal beter van. Milieudefensie spreekt bedrijven en overheden aan om duurzame en eerlijke keuzes te maken. Met een krachtige beweging van burgers, waar we constant aan bouwen, krijgen we ze in beweging.

lees meer

Nationaal Fonds Kinderhulp

Ieder kind moet erbij kunnen horen vindt Nationaal Fonds Kinderhulp. Voor 1 op de 8 kinderen in ons land is dat helaas niet zo vanzelfsprekend. Dat zijn ruim 421.000 kinderen! Zij groeien op in armoede, voelen zich buitengesloten en hebben volwassen zorgen. Kinderhulp is er voor ze, ook als ze nergens anders terecht kunnen. Met hulp van donateurs en vrijwilligers helpen wij hen met simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, Sinterklaascadeautje, opleiding of een laptop. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!

lees meer

Nationaal MS Fonds

Het Nationaal MS Fonds heeft zich de volgende doelstellingen gesteld:
• Onderzoek: Genezen van MS voor mensen met MS in de toekomst
• Coaching: Verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met MS nu
• Voorlichting: Verstrekken van duidelijke en goede voorlichting aan mensen met MS en hun naasten

lees meer

Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds is ervan overtuigd dat iedere oudere meetelt. Daarom zetten we ons iedere dag met hart en ziel in voor ouderen in Nederland die eenzaam, kwetsbaar of verminderd zelfredzaam zijn of het risico daartoe lopen. En dat is hard nodig. Want wist u dat 1 op de 4 ouderen zich eenzaam voelt? Dat zijn meer dan 1 miljoen mensen! Het Ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij. Zodat de oude dag iets wordt om naar uit te kijken en niet iets om tegenop te zien.

lees meer

Natuurmonumenten

Veiligstellen van natuur en landschap in Nederland, inclusief de daarbij behorende cultuurhistorie. We beschermen 105.022 hectare natuur: van historische landgoederen tot moerassen, hoog- en laagveengebieden, dynamische duinen en stuifzanden. Veel dieren en planten kunnen alleen in deze beschermde en unieke landschappen overleven.

lees meer

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

De NCFS zet zich in voor een langer en beter leven van mensen met Cystic Fibrosis (CF, taaislijmziekte). Mensen met CF hebben taai slijm in hun lichaam en de longen, alvleesklier en lever gaan daardoor steeds slechter functioneren. CF is niet te genezen, de gemiddelde levensverwachting van CF-patiënten is 40 jaar. In Nederland hebben 1.550 mensen CF, waarvan 650 kinderen. De NCFS behartigt de belangen van mensen met CF, maakt lotgenotencontact mogelijk en geeft informatie over CF. De NCFS initieert, financiert en coördineert wetenschappelijk onderzoek en zet projecten op om de zorg voor mensen met CF te verbeteren.

lees meer

Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind

NSGK streeft naar een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Waar kinderen met een handicap kunnen meespelen en nooit meer aan de zijlijn staan. Waar ze hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in sport, theater, muziek of kunst, net als andere kinderen. Waar ze op zichzelf kunnen wonen als ze daaraantoe zijn. Waar ze gewoon naar school kunnen om het beste uit zichzelf te leren halen, zodat ze later ook een baan kunnen vinden en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Waar ze gewoon kunnen leven en zich ontwikkelen, net als hun leeftijdgenoten. Om dat te bereiken geven we financiële steun aan projecten die dat mogelijk maken, zoals toegankelijke speeltuinen, aangepaste sportaccommodaties en kleinschalige woongroepen.

lees meer

Nierstichting

De Nierstichting zet al 50 jaar alles op alles, zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en écht kunnen blijven leven. Dit doen we samen met u, en andere mensen die het leven liefhebben. Uw bijdrage maakt verschil.

We hebben al heel wat dromen kunnen realiseren. Door te durven. En te doen. Maar nog steeds is er die harde werkelijkheid. Dialyseren is geen leven, maar overleven. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. Mensen gaan dood door het tekort aan donornieren. Wij dromen dat we nierziekten kunnen genezen. Dat we nierpatiënten hun leven kunnen teruggeven. En dat gaat ons lukken, door te blijven durven en doen. Wilt u ons helpen bij het realiseren van onze doelen?
Leven gaat voor, in alles wat wij doen. Al 50 jaar.

lees meer

Omogolo Wildlife Trust

Omogolo Wildlife Trust zet zich in voor het behoud van bedreigde diersoorten en voor dierenwelzijn. Dieren hebben onze hulp nodig: Veel diersoorten worden met uitsterven bedreigd en er is veel te veel dierenleed op deze wereld. De projecten die Omogolo Wildlife Trust ondersteunt spelen een belangrijke rol in het voorkomen hiervan. Door voorlichting, educatie, het voorkomen van conflicten tussen mens en dier, door directe hulp aan gewonde dieren en door het voorkomen van stroperij. Giften die aan ons worden nagelaten dragen bij aan een betere toekomst voor de dieren, EN aan de generaties die na ons komen!

lees meer

Oogfonds

Wilt u bijdragen aan het stoppen van de enorme groei van het aantal mensen in Nederland dat slechtziend of blind wordt door een oogziekte? Het Oogfonds kan u daarbij helpen. Samen maken we onmisbaar wetenschappelijk onderzoek en voorlichting mogelijk. En bouwen we aan een toegankelijke wereld voor iedereen die niet goed kan zien.

lees meer

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, een ander kan betrekken bij de samenleving. Met iets groots of iets kleins. Ver weg of in de buurt. Voor een naaste of juist een hele groep kwetsbaren.
We maken sociale activiteiten makkelijk én mogelijk. We laten ze groeien en zorgen dat initiatieven nog meer effect hebben. Dat doen we met inspiratie, landelijke acties, geld, kennis en aandacht.

lees meer

Oxfam Novib

Wij zijn krachtige vrouwen, hardwerkende boeren, ambitieuze jongeren, gedreven onderzoekers en betrokken donateurs. Wij zijn de stem van miljoenen. Een wereldwijde beweging van mensen die opstaan tegen het onrecht dat armoede veroorzaakt en in stand houdt. Wij verslaan armoede.

lees meer

Plan Nederland

Plan Nederland is lid van Plan International, een humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie. Plan werkt op basis van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de leefomstandigheden van kinderen. Met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes, want miljoenen meisjes in ontwikkelingslanden worden dagelijks achtergesteld, uitgebuit en gediscrimineerd.
In 52 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika werkt Plan samen met meisjes, jongens, ouders, leraren en (lokale) machthebbers aan het duurzaam bestrijden van armoede en het opheffen van de achtergestelde positie van meisjes en jonge vrouwen.

lees meer

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.
Het Cultuurfonds besteedt de inkomsten uit donaties, schenkingen, nalatenschappen, fondsen op naam, loterijen en de Anjeractie aan projecten aan de volgende werkterreinen: Beeldende kunst, Geschiedenis & Letteren, Monumentenzorg, Muziek, Theater, Film & Dans, Buurtcultuur, Natuur en Wetenschap. Jaarlijks worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund.

lees meer

Prinses Beatrix Spierfonds

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het is ons doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is wetenschappelijk onderzoek. We financieren en stimuleren onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. We kunnen dit alles doen dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers.

lees meer

Rijksmuseum Fonds

In het Rijksmuseum krijgen kunst en geschiedenis betekenis voor een breed samengesteld, hedendaags (inter)nationaal publiek.
Als nationaal instituut biedt het Rijksmuseum een representatief overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de Middeleeuwen en belangrijke aspecten van Europese en Aziatische kunst.
Het Rijksmuseum bewaart, beheert, conserveert, restaureert, onderzoekt, bewerkt, verzamelt, publiceert en presenteert voorwerpen van kunst en geschiedenis, in en buiten het eigen gebouw.

lees meer

Save the Children

Ieder kind verdient een eerlijke kans. Save the Children geeft in de hele wereld kinderen een gezonde start, de kans om te leren en we beschermen ze tegen onrecht en gevaar. Wij doen wat nodig is om het leven van kinderen - en daarmee de toekomst van onze samenleving - te verbeteren. Niet alleen in geval van nood, maar elke dag weer.

lees meer

Simavi

Simavi zet zich wereldwijd in voor een goede gezondheid voor iedereen. Wij zorgen ervoor dat kwetsbare mensen, vooral meisjes en vrouwen, in arme en minder welvarende landen in staat zijn een gezond leven te leiden.

lees meer

Solidaridad

Wij streven naar een wereld waarin het evenwicht tussen productie en consumptie zo in balans is, dat iedereen voldoende te eten heeft. Wij geloven dat dit kan op een manier waarbij we respect hebben voor elkaar, voor de aarde en voor de generaties die na ons komen. Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke organisatie. Wij hebben meer dan 45 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Samen met iedereen in de keten - van boer tot multinational - werken we aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn.

lees meer

SOS Kinderdorpen

Elk kind in de wereld heeft recht op een liefdevolle en veilige familie. SOS Kinderdorpen versterkt en ondersteunt kwetsbare families en creëert liefdevolle en veilige families voor kinderen zonder familie of veilig thuis.

lees meer

Stichting Epilepsiefonds

Epilepsie heeft een ingrijpende invloed op het leven van mensen. Er zijn 120.000 Nederlanders die epilepsie hebben en die op ieder moment onverwachts een aanval kunnen krijgen. En dit aantal stijgt in de komende jaren door de vergrijzing, naar verwachting, tot meer dan 140.000. Mensen met epilepsie hebben een drie keer hogere kans om voortijdig te overlijden. Een leven met epilepsie is bovendien een leven met onzekerheid; je weet nooit wanneer je een aanval krijgt. Onze ultieme droom is daarom een wereld zonder epilepsie.

lees meer

Stichting Kansfonds

Veel kwetsbare mensen in ons land redden het niet als er niemand naar hen omziet. Gelukkig zijn er mensen die dat niet laten gebeuren. Ze vinden het – net als wij – ondenkbaar om níét te helpen. Daarom helpt Kansfonds hun lokale initiatieven mogelijk maken, zodat de kwetsbaarsten niet buitengesloten raken.

Voor Kansfonds is het katholiek sociaal denken het kompas waarop gewerkt wordt. Het is een waardevolle inspiratiebron waaruit wij, al 60 jaar, putten om mensen op een eigentijdse manier te steunen. Kinderen die opgroeien in armoede, zwerfjongeren en ouderen die in een sociaal isolement verkeren hebben onze speciale aandacht. Ons werkgebied is Nederland.

lees meer

Stichting Kinderpostzegels

Kinderen zijn veerkrachtig en tegelijk kwetsbaar. Ze hebben behoefte aan en recht op ontwikkeling. Kinderpostzegels wil dat kinderen - ongeacht de situatie, plaats of omstandigheden waarin ze opgroeien - de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

lees meer

Stichting KNRM

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is al sinds 1824 een onafhankelijke professionele reddingorganisatie. KNRM staat dag en nacht klaar met 1.300 vrijwilligers en vaart met 80 reddingboten ongeveer 2.000 keer per jaar uit voor noodmeldingen. KNRM redt meer dan 3.000 mensen per jaar en wordt in stand gehouden door donaties, schenkingen en nalatenschappen. Zij ontvangt geen subsidie en verricht hulpverleningen kosteloos. De KNRM redt het niet zonder haar 93.000 donateurs.

lees meer

Stichting Oude Groninger Kerken

De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken is: Het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor. In Groningen is er niets dat zoveel voor mensen betekent als het wierdenlandschap met zijn eeuwenoude kerken. Deze bakens in het landschap zijn beroemd tot ver buiten de provinciegrenzen. En worden zelfs tot de hoogtepunten gerekend van wat er nog aan tastbaars over is van de oude Noordzeebeschavingen.

lees meer

Stichting Vluchteling

Wereldwijd zijn ruim 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en (dreigend) geweld. De omstandigheden waarin zij moeten overleven zijn vaak schrijnend, er is een gebrek aan alles. Wij helpen met wat het hardste nodig is, variërend van voedsel, schoon drinkwater, onderdak en sanitair tot medische hulp en onderwijs.

lees meer

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan. Veel vluchtelingen hebben al een studie afgerond in hun land van herkomst. Hun diploma’s worden hier echter niet erkend. Veel jonge vluchtelingen hebben hun studie moeten afbreken of waren niet in de gelegenheid om te studeren. Daarom is studeren of bijscholen vaak noodzakelijk om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. Het UAF helpt met persoonlijke begeleiding en financiële hulp waar nodig.

lees meer

Stichting Vrienden van Sophia

Stichting Vrienden van het Sophia werft fondsen om projecten m.b.t. het welzijn van zieke kinderen en hun families in het Sophia Kinderziekenhuis te realiseren of te verbeteren. Verder zet de Stichting zich in voor financiering van wetenschappelijk onderzoek, om oorzaken van ziekten te ontdekken en behandelmethoden te verbeteren. En draagt de Stichting bij aan projecten om vernieuwingen mogelijk te maken waardoor het Sophia als kinderziekenhuis binnen Europa voorop blijft lopen.

lees meer

Terre des Hommes

Terre des Hommes beschermt kinderen tegen uitbuiting. Speciale aandacht krijgen slachtoffers van kinderhandel, kinderarbeid, seksuele uitbuiting en kindermisbruik. Met een totaalaanpak van preventie, opvang en vervolging van daders willen we een eind maken aan deze ernstige schendingen van kinderrechten. Wij halen de kinderen uit uitbuitingssituatie, zorgen voor opvang en onderwijs en helpen ouders bij het vergroten van hun inkomen. We geven voorlichting en lobbyen bij overheidsinstanties, zodat wetgeving wordt nageleefd. Terre des Hommes heeft programma's in Afrika, Azië, Europa en in Nederland. Terre des Hommes streeft naar een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Wij gaan net zo lang door tot dit bereikt is. Helpt u mee? Want uitbuiting van kinderen is onacceptabel.

lees meer

Trombosestichting Nederland

De Trombosestichting wil een einde maken aan tromboseleed: dagelijks overlijden in Nederland 3 mensen aan de gevolgen van een trombose, zoals aan een hartinfarct of een herseninfarct. En iedere dag krijgen ruim 100 Nederlanders een vorm van veneuze trombose. Zoals een trombosebeen of een longembolie. Van hen kampt 20- tot 50% met blijvende restverschijnselen in de vorm van een posttrombotisch syndroom. Daarom financieren wij innovatief en levensreddend wetenschappelijk onderzoek, zodat er bijvoorbeeld veiligere bloedverdunners komen en artsen sneller de diagnose trombose kunnen stellen. De Trombosestichting geeft ook voorlichting over de oorzaken en symptomen van trombose.

lees meer

UNICEF Nederland

Ook als u er niet meer bent, kunt u wereldwijd kinderen een goed leven nalaten. Door UNICEF in uw testament op te nemen, draagt u eraan bij dat kinderen naar school kunnen en de juiste gezondheidszorg krijgen. Dat zij beschermd worden en bij oorlogen en rampen als eersten worden geholpen. Ongeacht waar ze wonen, waarin ze geloven en wat hun afkomst is.

Wij geloven in kinderen, wij geloven in de toekomst. Daarom willen wij elk kind de best mogelijke start in het leven geven en steunen in hun kindertijd zodat zij in gezondheid en veiligheid kunnen opgroeien. Alleen samen met u kunnen we daar wereldwijd voor zorgen.

lees meer

Vastenactie (Stichting BVA)

Wij geloven dat ieder mens waardevol is. Daarom willen we mensen overal ter wereld helpen een goed leven op te bouwen. Onze hulp is dan ook voor iedereen, ongeacht geloof, sekse of afkomst, maar ook ongeacht woonsituatie. En zo komen we op plaatsen waar verder nauwelijks iemand komt. En doen we soms dingen die verder niemand wil doen. En het allermooist wat er dan kan gebeuren? Dat we niet meer nodig zijn. Zoals een van onze projectpartners, zuster Yvonne Mwalula in Zambia het verwoordde: “Wij geven ze een klein duwtje en dan bloeien ze helemaal op.’

lees meer

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor blinde en slechtziende mensen. Al meer dan 100 jaar zetten wij ons in om mensen met een visuele beperking - jong en oud - te laten meedoen in onze maatschappij. Wij maken innovatieve projecten mogelijk die de zelfredzaamheid en participatie verbeteren en zorgen voor meer verbinding tussen ziende en niet-ziende mensen.

Schenken of nalaten is een zaak van het hart, maar het moet ook goed geregeld zijn. Misschien wilt u daar persoonlijk over praten. Dat kan! Neemt u gerust contact met ons op.

lees meer

Vereniging Humanitas

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op het gebied van welzijn en zorg. Humanitas biedt door middel van een vrijwillig maatje hulp aan kinderen, jongeren, gezinnen, alleenstaanden en ouderen, vluchtelingen, ex-gedetineerden, mensen in een sociaal isolement, mensen die stervende zijn en aan mensen die iemand verloren hebben.

lees meer

vfonds

Jaarlijks maakt het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (het vfonds) ruim tweehonderd bijzondere of vernieuwende initiatieven mogelijk binnen het thema Vrede en Vrijheid. Wat na de Tweede Wereldoorlog begon als een fonds voor Veteranenzorg is uitgegroeid tot een fonds dat mensen blijft stimuleren zich in te zetten voor vrede en democratische rechtstaat. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunt het vfonds bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Daarnaast wordt er continu geïnvesteerd in de toekomst door de steun aan onderwijs- en jongerenprojecten rondom vrede en democratie.

lees meer

Villa Pardoes

Villa Pardoes geeft kinderen met een ernstige, mogelijk levensbedreigende ziekte samen met hun ouders broertjes en zusjes gratis de vakantie van hun leven.

lees meer

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. We zetten ons als onafhankelijke organisatie in voor een rechtvaardige behandeling van vluchtelingen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Zij moesten huis en haard ontvluchten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. Wij doen ons werk met zo’n 1.000 medewerkers en 13.000 vrijwilligers in bijna alle gemeenten en alle asielzoekerscentra in Nederland.

lees meer

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

lees meer

Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Een ziekenhuisopname van een kind kan van grote impact zijn, het hele leven staat even op zijn kop. Het vertrouwde om je heen valt weg en maakt plaats voor heel veel onzekerheden. Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis streeft er naar om samen met haar donateurs het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken door in te springen op de behoeften van ouder en kind. Zo ondersteunt zij verschillende projecten: van geneeskundig onderzoek, tot muziekoptredens aan bed, theatervoorstellingen in eigen theater, dieren op bezoek en het realiseren van huiskamers. Een ziekenhuis dat een beetje voelt als ‘thuis’.

lees meer

Wakker Dier

In de Nederlandse vee-industrie is het welzijn van dieren slechts bijzaak. Op alles wordt bespaard en de dieren betalen de prijs. Zij slijten hun leven onder erbarmelijke omstandigheden in sombere, overvolle stallen. Wij vinden dat zij recht hebben op een dierwaardig leven met volop ruimte voor natuurlijk gedrag. Daarom nemen wij geen blad voor de mond tot ook deze dieren met respect behandeld worden. Met spraakmakende campagnes komen wij op voor deze ‘vergeten’ dieren. Zo zorgen we dat bedrijven en consumenten kiezen voor vlees, zuivel en eieren met een dierenwelzijnskeurmerk. En daarmee voor een beter leven voor de dieren.

lees meer

War Child

Miljoenen oorlogskinderen groeien op met geweld, paniek, uitbuiting en angst. De wens van War Child is samen te bouwen aan een toekomst in vrede voor deze kinderen. Dat doen we met psychosociale hulp, zodat kinderen hun nare ervaringen kunnen verwerken en weer vertrouwen opdoen. Met onderwijs, zodat ze zicht krijgen op een betere toekomst. En met bescherming, zodat ze veilig kunnen opgroeien. Daarbij wordt gebruikgemaakt van creatieve middelen zoals muziek, theater, dans en sport.

lees meer

Wereld Natuur Fonds

De natuur is het grootste wonder op aarde. Een magisch samenspel van mensen, dieren en planten. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft als missie gezamenlijk een wereld tot stand te brengen waarin mens en natuur in harmonie leven. In het belang van de natuur én in het belang van de mens, die de natuur nodig heeft.

lees meer

WereldOuders

WereldOuders heeft tot doel om de situatie van thuisloze kinderen in Latijns-Amerika structureel te verbeteren door hen een kans te geven op een goede toekomst. WereldOuders werft hiertoe fondsen in Nederland voor haar partnerorganisatie Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) die familiehuizen heeft in negen landen in Latijns-Amerika. Daarnaast ondersteunt WereldOuders medische, educatieve en werkgelegenheidsprojecten van NPH.

lees meer

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen steunt kleine ontwikkelingsprojecten. Opgezet door enthousiaste Nederlanders, samen met lokale partners. Wij helpen overal in de wereld met kennis, ons netwerk en financiële steun om armoede tegen te gaan. Met succes: vrijwel elk project is binnen een jaar gerealiseerd en acht van de tien initiatieven bestaan na tien jaar nog steeds. Zo stelt u met uw bijdrage mensen in staat zelf hun situatie te verbeteren.
Uw toegift aan kleine projecten maakt een groot verschil voor mensen die in armoede leven.

lees meer

World Animal Protection Nederland

Samen met onze supporters en donateurs beschermen we dieren, wereldwijd. Wilde dieren, dieren in gemeenschappen, dieren in de veehouderij en dieren in rampsituaties. We leveren directe noodhulp, geven voorlichting en lobbyen voor betere wetten en regels. We werken aan een wereld waarin dierenleed niet bestaat.

lees meer

Zeehondencentrum Pieterburen

Zeehondencentrum Pieterburen is opgericht in 1971. Sinds die tijd is het uitgegroeid tot een gespecialiseerd ziekenhuis voor zeehonden in nood. Maar het Zeehondencentrum doet meer: naast opvang en rehabilitatie is het beschermen van de zeehonden en hun leefomgeving een even belangrijke taak.
De zeehond is in Nederland de vertegenwoordiger en graadmeter van de zee omdat hij bovenaan de voedselketen staat. Hij vormt zo het boegbeeld van datgene wat het Zeehondencentrum wil bewaken voor toekomstige generaties: een schone zee met een gezonde zeehond. Voor nu en voor later. Hierom spelen naast opvang van zeehonden ook onderzoek, educatie en voorlichting een belangrijke rol in het werk.
Uw steun is hard nodig, want het Zeehondencentrum kan haar werk alleen doen dankzij donaties en giften.

lees meer

Geen zoekresultaten gevonden

probeer het opnieuw

Mijn nalatenschap is een toegift op mijn werkzame leven.

Nalaten, hoe werkt het?

Met een toegift kunt u nog één keer voor uw idealen opkomen. Er zijn diverse mogelijkheden om aan het goede doel van uw keuze na te laten. Deze hebben wij voor u op een rij gezet.

Ik wil meer weten